Hur fungerar det.

Varje samarbete börjar med ett kostnadsfritt startmöte för att lära känna varandra lite bättre och kartlägga behov.

Sekretess är min högsta prioritet när det kommer till ett samarbete, vi kommer därför att skriva under ett sekretessavtal.

Efter startmötet kan du kontakta mig så fort du har ett ärende. Du berättar om ärendet och vi kommer överens om slutmål och tidsram.

När samarbetet är igång håller vi kontinuerlig kontakt och en veckovis avstämning tills uppdraget är klart.

Är du nöjd så hörs vi igen vid nästa tillfället när du har ett ärende.

  • Arbetet utförs på distans ( om möjligt ),
  • Tim- eller projektbaserad,
  • Ad-hoc eller planerad,
  • Ingen bindningstid

Korta, enkla beslutsvägar!


Jag kan finnas för dig och vill mer än gärna vara del av ert företag så att verksamheterna gå framåt och rullar på.