Vilka möjligheter finns det;

Affärsrelaterade ärenden;

 • Affärsutveckling

 • Analyser

 • Processkartläggning

 • Kundenkäter,

 • Kundfordringar,

 • Mötesbokningar vid evenemang

 • Organisationsutveckling.

 • Organisera evenemang

 • Projektledning, koordinering

 • Skapa ordning och struktur

 • Strategisk bollplan

 • Stöd vid kvalitetscertifiering m.m. 

Personalsrelaterande ärenden;

  • Arbetsmiljö process

  • Hälso( stöd )samtal

  • Förebygga & minska sjukfrånvaro metod.

  • Förmedla vid konflikthantering 

  • Förmedla vid krishantering

  • Kartläggning av arbetsförmågan 

  • Kurser inom service / effektivitet / timemanagement.

  • Medarbetarsamtal ,

  • Rehabiliteringsprocess,

  • Rekryteringsprocess m.m


Rehabiliteringsprocess

Med vår unika rehabiliteringsprocess kan vi förebygga långtidssjukskrivningar. Genom att starta rehabprocessen i ett tidigt skede och erbjuda personligt, praktiskt stöd minskar vi risken till en sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa / utbrändhet, stress m.m.